един и същ

един и същ
словосъч. - един, единен, еднакъв
словосъч. - еднообразен, униформен

Български синонимен речник. 2013.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • един — числ.бр. единствен, сам, отделен, самостоятелен, единичен числ.бр. самотен, напуснат, изоставен числ.бр. единен, еднакъв, един и същ …   Български синонимен речник

  • същ — прил. същински, еднакъв, един и същи, идентичен, текстуален, точен, буквален, такъв, подобен, сходен, аналогичен прил. истински, естествен, автентичен, безспорен прил. пълен, съвършен …   Български синонимен речник

  • топтан — същ. изцяло, нацяло, изведнъж, напълно, анблок, наедно, заедно, на един път същ. на един дъх, с един замах, всички заедно, вкупом, купом същ. на едро, небрежно, през куп за грош …   Български синонимен речник

  • еднакъв — прил. същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. еднороден, едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

  • монотонен — прил. еднотонен, еднозвучен прил. еднообразен, еднакъв повтарящ се, все един и същ, един и същ прил. скучен, отегчителен, досаден, тягостен, прозаичен прил. неосвежен, неоживен …   Български синонимен речник

  • единен — прил. еднороден, едносъставен прил. единодушен, солидарен, монолитен, хомогенен, сплотен, обединен прил. един, еднакъв, един и същ прил. съединен, съвместен, задружен …   Български синонимен речник

  • непроменен — прил. неизменен, същият, еднакъв, един и същ, все такъв, все един и същи, непокътнат, незасегнат …   Български синонимен речник

  • еднороден — прил. еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

  • лика-прилика — нар. еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен нар. еднороден, едносъставен, хомогенен нар. равностоен,… …   Български синонимен речник

  • еднообразен — прил. безжизнен, бездеен, изчерпан, инертен, непроизводителен, неподвижен прил. безинтересен, блудкав, плосък, скучен прил. еднакъв, един и същ, униформен прил. монотонен, неосвежен, неоживен прил. сив, мрачен, безцветен прил …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”